ЕВРОПЕЙСКИ ПАКТ ЗА КЛИМАТА

Информитаме Ви, че Европейската комисия стартира Европейския пакт за климата.

Целта на Европейския пакт за климата е да се предоставя информация, да се създава мотивация и да се насърчава сътрудничеството между хората и организациите, като се започне от националните, регионалните и местните органи и се стигне до предприятията, профсъюзите, организациите на гражданското общество, образователните институции, организациите за научноизследователска дейност и иновации, потребителските групи и отделните граждани.

На 16.12.2020 г., предстои видеоконферентно събитие, с участието на господин Франс Тимерманс, заместник-председател на Европейската комисия, на което Пактът за климата ще бъде представен.

За допълнителна информация и участие:

https://europa.eu/climate-pact/events/launch-event-european-climate-pact_en