Финансово управление на риска от бедствия и застрахователни възможности за адаптация към изменението на климата в България

01.07.2014 г.