Категории
Климат

Индустриалната симбиоза: икономическа и климатична възможност

Примери за CCUS от България 

Дата:  10 Декември 2023
Час:  12.00 – 12.45
Място: Български павилион на COP28

Анотация
Как формирането на промишлени клъстери може да помогне за създаването на възможности за поглъщане на CO2 и други отпадъци от енергоемки сектори. Някои чудесни примери от българската индустрия, свързани с улавянето, оползотворяването и съхранението на въглерод и създаването на ценни нови продукти.

Говорители:

  • Константин Божинов, ръководител на проекта ANRAV, Heidelberg Materials Group
  • Игор Ромбаут, Агрополихим
  • Тодор Николов, Солвей България


Модератор:
Юлиан Попов, министър на околната среда и водите на Република България


Домакин на събитието:
Министерство на околната среда и водите