Информационен ден (05/06.07.2021) и брокерско събитие (07.07.2021) по новата РП „Хоризонт Европа“, клъстер 5 „Климат, енергия и мобилност“

 На 5 и 6 юли Европейската комисия организира специална информационна сесия по новата програма „Хоризонт Европа“, клъстер 5 „Климат, енергия и мобилност“, като част от голяма информационна кампания, представяща всички направления на Хоризонт Европа.

 Ще бъде представена работната програма за 2021 - 2022 г., цели, приоритети и очаквани резултати, както и специални сесии за всяка от дестинациите и мисиите.

 Събитието не изисква регистрация - ще може да се гледа на живо (онлайн) от страницата на информационните дни - https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-5-climate-energy-mobility

 Работната програма на Клъстер 5 е публикувана тук, със свободен достъп:

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/core/api/front/document/51842/download

 Информационният ден ще бъде последван от брокерско събитие, за търсене на партньори, на 07.07.2021 г. За събитието е необходима регистрация на следния линк:  https://www.horizoneuropencpportal.eu/stage/horizon-europe-cluster-5-calls-2021-virtual-brokerage-event  

 За повече информация:

Cluster 5 - Climate, Energy and Mobility focusses on the twin green and digital transitions to achieve climate neutrality in Europe by 2050

The European Commission has officially launched the HE Infodays (more info here:  https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/)

The Cluster 5 Infoday will take place on the 5-6/07 (https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-5-climate-energy-mobility) followed by a Brokerage Event (BE) on the 07/07 (https://he-cluster5.b2match.io/).

Looking for partners in one or more topics of the upcoming HE Cluster 5 calls for proposals?

The European National Contact Points organize an online brokerage event on 7th July 2021. During the event participants will have the chance to network with other organisations interested in R&I cooperation in the framework of Cluster 5 2021 calls. Following their successful registration and the submission of their cooperation profile, participants can pre-arrange bilateral meetings through the dedicated user-friendly matchmaking tool, available at the following link: https://www.horizoneuropencpportal.eu/stage/horizon-europe-cluster-5-calls-2021-virtual-brokerage-event