Обществена консултация: Европейски пакт за климата

Зелената сделка е предложението на Европейската комисия за новата стратегия на ЕС за справяне с изменението на климата, чиято цел е европейската икономика да стане устойчива, по-чиста, по-безопасна и по-здравословна. За да се постигне това, е важно да се ангажира обществеността като цяло — да се въведе нова култура на осведоменост и да се инициират съвместни действия с видим резултат.

Като част от Зелената сделка, Комисият ще инициира Европейски пакт за климата, за да предостави на гражданите и заинтересованите страни от цялото общество трибуна и роля за нови дейности по климата, споделяне на информация, пилотни дейности и решения, които да послужат за пример. Европейската комисия приканва всички граждани и организации да участват в обществена консултация за създаване на  „Европейски пакт за климата“.

Комисията се стреми да получи принос от широк кръг заинтересовани страни, включващи национални, регионални и местни органи, предприятия, съюзи, организации на гражданското общество, образователни организации, потребителски групи, научноизследователски и иновационни организации, както и от отделни граждани, включително младежи.

Срокът за коментари е до 17 юни 2020 г., а консултацията (достъпна и на български език) може да бъде намерена на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact.