Одобрен формуляр за изготвяне на доклад за данните за базовата линия