От изкопаеми горива към зелен преход

Как да превърнем въглищните региони в конкурентоспособни електроцентрали на нисковъглеродните индустрии

Дата:  10 Декември 2023
Час:  10.30 – 11.15
Място: Български павилион на COP28


Анотация
В днешното време на големи преходи се нуждаем от промяна в мисленето и управлението, която да се възползва от възможностите и да използва предимствата на въглищните региони, за да стимулира стратегията на Европа за нулеви нетни въглеродни емисии. Превръщането на регионите за добив на лигнитни въглища в центрове за производство на слънчева и вятърна енергия е само част от потенциала, който тези райони имат. Тяхното бъдеще може да бъде на промишлени центрове с нулеви въглеродни емисии, като по този начин се изградят "суперлаборатории" за преход на европейската промишленост. За да насочим този процес в правилната посока, трябва да заменим парадигмата на тежестите и компенсациите с парадигма, определена от конкурентоспособността и иновациите. По този начин въглищните региони не само ще намалят сметките си за прехода, но и ще се превърнат в основни двигатели и бенефициенти на прехода, допринасяйки за глобалната индустриална конкурентоспособност на Европа и укрепвайки европейската енергийна и политическа сигурност.Ще се включим в разговора за тези възможности с българския министър на околната среда Юлиан Попов, големите енергийни и промишлени производители от България и Европейския център за цифрови иновации ZAGORE!

 

Говорители:

  • Хуан Игнасио Рубиоло, изпълнителен вицепрезидент и президент на глобалната инфраструктура, AES Corporation
  • Росен Папазов, Холсим България
  • Румяна Грозева, Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора, Европейски център за цифрови иновации ZAGORE
  • Евгени Ангелов, Българска асоциация за рисков и частен капитал (tbc)

 

Модератор:
Юлиан Попов, министър на околната среда и водите на Република България

Домакин на събитието:
Министерство на околната среда и водите