Парижко споразумение

Официалният сайт на Парижкото споразумение:

https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement