Категории
Климат

Примери от България за улавяне, използване и съхранение на въглерод бяха представени на българския павилион на СОР28

Министърът на околната среда и водите беше домакин на събитие в българския павилион на климатичната конференция СОР28 в Дубай на тема "Индустриалната симбиоза: икономическа и климатична възможност".

Водещи български компании представиха възможности за поглъщане на CO2 и други отпадъци от енергоемки сектори и примери от българската индустрия, свързани с улавяне, оползотворяване и съхранение на въглерод и създаване на ценни нови продукти.

"Хайделберг" инвестира в проект за офшорно съхраняване на въглерод, разказа Константин Божинов, ръководител на проекта ANRAV на концерна. Това е единственият проект на групата, одобрен за финансиране от Европейския фонд за иновации, уникален за Европа в много отношения. Очаква се чрез комбинация между две иновативни технологии за безопасно улавяне на въглерод да се постигне сигурното съхраняване на приблизително 800 килотона въглероден диоксид годишно,  каза той. Според плановете проектът трябва да заработи през 2028 година.

Проектът "Сапфир" (SAPHIRRE), разработван съвместно от "Солвей Соди" и "Агрополихим", преминава дори отвъд съхранението – към намиране на начини за оползотворяване на въглеродния диоксид, разказаха Теодора Борисова и Мая Стефанова, представляващи двете компании. Използват се два отпадни потока от производството – на въглероден диоксид, отделящ се при производството на калцирана сода, и на фосфогипс, отпадък от производството на фосфорна киселина, като крайните продукти са предназначени за пряка употреба в земеделието или годни за влагане в строителството. Това е пример не само за устойчивост и кръгова икономика, но и за тясно сътрудничество между големи производители, обобщиха Борисова и Стефанова.

В бъдеще продуктите, произведени чрез методи за декарбонизация, ще бъдат изключително конкурентоспособни, каза в заключение Константин Божинов.