Категории
Климат

Приносът на Централна и Източна Европа и Югоизточна Европа към амбицията за утрояване на възобновяемите енергийни източници до 2030 г. (част 2)

Сутрешно кафе с основните изводи и конспекти от срещата на 5 декември и дневния ред 

Дата:  6 Декември 2023
Час:  09.00 – 09.45
Място: Български павилион на COP28

Анотация
Обобщаване на ролята на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и Югоизточна Европа (ЮИЕ) и перспективите на региона за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) въз основа на дискусиите по време на COP28. Подчертаване на областите и проектите, които изискват допълнителни усилия и сътрудничество между страните от региона. Предлагане на програма за амбициозна декарбонизация, която да направлява усилията на региона във връзка с предстоящия COP29, планиран да се проведе в Източна Европа или в Бон.


Говорители:

 

Джордж Кремлис - почетен директор на Европейската комисия и представител на Европейската организация по публично право в България

Александра-Мария Боче - държавен съветник по въпросите на климата и устойчивото развитие към президента на Румъния

Марияна Янева - заместник-председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (APSTE)

Регионални и институционални интервенции (tbc)

 

Модератор:
Генади Кондарев, старши сътрудник за ЦИЕ в E3G

Домакин на събитието:
Министерство на околната среда и водите