Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: Избор на изпълнител на Дейност 2 от проект „Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети”
/архив/

Номер: 103
актуална от: 30 януари 2015 | 13:22
актуална до: 31 август 2017 | 17:00

Избор на изпълнител на Дейност 2 от проект „Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети” осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд,  съгласно Договор № 14-32-14 от 19.08.2014г.

Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи