Категории
Профил на купувача

Публична покана с предмет: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища, разположени на територията на област Монтана и област Габрово” с 2 обособени позиции
/архив/

Номер: 127
актуална от: 07 март 2016 | 17:02
актуална до: 01 юни 2018 | 17:00

Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в Регион Севлиево и регион Монтана”, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Упражняване на инвеститорски контрол  при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с.Боровци, община Берковица, област Монтана“;

Обособена позиция 2: „Упражняване на инвеститорски контрол  при закриване и рекултивация на 4 съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“.

Не са открити записи
Не са открити записи