Категории
Профил на купувача

„Актуализация на Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители 2012-2020 г. (НПДУУОЗ) с включване на 6 нови УОЗ вещества в Регламент (ЕО) № 850/2004 и Стокхолмската конвенция в периода 2013 - 2017 г. и актуализация на състоянието на съществуващите 22 УОЗ вещества в Стокхолмската конвенция и Регламент (ЕО) 850/2004“.

Номер: 305
актуална от: 10 юли 2018 | 16:23
актуална до: 10 юли 2022 | 16:23
Не са открити записи
Не са открити записи