Категории
Профил на купувача

„Публикуване на рекламно-информационни материали за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г. в печатни издания и интернет медии“.

Номер: 316
актуална от: 03 септември 2018 | 13:00
актуална до: 31 октомври 2022 | 18:00

Открита процедура с предмет: „Публикуване на рекламно-информационни материали за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г. в печатни издания и интернет медии“.

Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи