Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: „Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014-2020“, с включени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка на програмно осигуряване (софтуер)“; Обособена позиция №2: „Доставка на периферна техника“; Обособена позиция №3 „Доставка на компютърна техника“.

Номер: 346
актуална от: 17 януари 2019 | 17:10
актуална до: 30 септември 2027 | 18:00

Открита процедура с предмет: „Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014-2020“, с включени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка на програмно осигуряване (софтуер)“; Обособена позиция №2: „Доставка на периферна техника“; Обособена позиция №3 „Доставка на компютърна техника“.

Не са открити записи