Категории
Профил на купувача

„Избор на изпълнител за проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България“ - ПРЕКРАТЕНА
/архив/

Номер: 367
актуална от: 09 май 2019 | 10:55
актуална до: 11 май 2022 | 10:55
Не са открити записи
Не са открити записи