Рамкови укзанания на Европейската Комисия за количествени и качествани оценки за включване на секторните отрасли в списъка във връзка с изместването на въглеродни емисии, 2021 - 2030 г.