Категории
Климат

Решение № 406/2009/ЕО Нa Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година

Решение № 406/2009/ЕО Нa Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно усилията на държавите – членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.

Актуална информация относно Решениe за споделяне на усилията може да бъде намерена в официалната страница на Европейската комисия (EN)