Ръководен документ 7 - относно правила при промяна на активността на инсталациите