Ръководен документ за тълкуване на дейностите по Приложение I на Директивата за търговия с емисии (Директива 2003/87/ЕО) с изключение на авиационните дейности и морския транспорт