Категории
Климат

Справяне с климатичния риск: да направим обществата и финансите устойчиви на бъдещи кризи

Дата: 4 Декември 2023
Час: 16.00 – 17.00
Място: Български павилион на COP28

Анотация

Рискът от климатичните промени става все по-силно изразен в целия свят, като екстремните явления и природните катастрофи като суши, горещи вълни и наводнения зачестяват. Европа е сред най-бързо затоплящите се континенти в света, а Източна и Южна Европа са сред най-уязвимите региони на континента. Страните от региона са изложени на по-висок риск от топлинен и воден стрес в сравнение с останалите страни от ЕС. В същото време регионът на Централна и Източна Европа е най-слабо застрахован. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA) класира България, Румъния и Гърция с най-висока степен на излагане на риск по отношение на разликата в защитата между уязвимостта и застрахователното покритие.

Решаването на проблема с климатичния риск както от физическа, така и от финансова гледна точка в Централна и Източна Европа ще бъде от решаващо значение за региона, но също и за необходимите реформи в рамките на световната финансова архитектура. Събитието ще се съсредоточи върху споделянето на знания, опит и обсъждането на необходимите политики и практики в региона, в Европа и в световен мащаб. Това ще бъде добра възможност за обсъждане на излагането на риск и уязвимостта към изменението на климата, както и на жизнеспособни политики и практики.

Говорители:

  • Кристалина Георгиева, Управляващ директор на МВФ
  • Ърнест Джей Мониз, президент и главен изпълнителен директор, Инициатива за енергийно бъдеще, министър на енергетиката на САЩ (2013 - 2017 г.)
  • Г-н Майкъл Щраус, главен юрисконсулт, ЕБВР
  • Матилд Меснар, заместник-директор, Дирекция "Околна среда", ОИСР
  • ЕИБ (TBC)

 

Модератор:
Г-жа Милена Стойчева, министър на иновациите и растежа, България

Домакин на събитието:
Министерство на иновациите и растежа