Стартирана от Европейската комисия обществена консултация по преразглеждане на Насоките относно определени мерки за държавна помощ в контекста на Европейската схема за търговия с емисии след 2021 г.

Европейската комисия е стартирала обществена консултация по преразглеждане на Насоките относно определени мерки за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с емисии след 2021 г. Общественото обсъждане на проекта на Насоки за компенсиране на непреки разходи по Директивата за СТЕ е с продължителност до 10 март 2020 г.

Всички заинтересовани страни могат да дадат своя принос на следния интернет адрес:

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/index_en.html