Участие на Република България в 24-та Конференция на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (СОР24) ,14-та Среща на страните по Протокола от Киото и 3-та сесия на 1-та Среща на страните по Парижкото споразумение

Позиция на българската делегация за участие на  Република България в 24-та Конференция на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (СОР24) ,14-та  Среща на страните по Протокола от Киото и 3-та сесия на 1-та Среща на страните по Парижкото споразумение