Уебинар: Подобряване на адаптацията към изменението на климата: Знания и инструменти на национално и европейско равнище за България | 1 юни 2022 в 10:00 ч.

Имаме удоволствието да Ви поканим на уебинар на тема „Подобряване  на адаптацията към изменението на климата: Знания и инструменти на национално и европейско равнище за България“, 1 юни 2022 г. (11:00 до 13:00 ч.).

За подробна информация относно уебинара, регистрацията, данните за контакт за допълнителни въпроси, както и политиката за поверителност, моля, посетете уебсайта на събитието на български или английски език на Climate-ADAPT.

https://climate-adapt.eea.europa.eu/cca-events/climate-adapt-promotion-webinar-bulgaria-bulgarian

Уебинарът, организиран съвместно с Министерство на околната среда и водите, предлага обзор на наличните знания, насоки и инструменти за адаптация на национално и европейско равнище, като например данни за климата, инструмент за подпомагане на адаптацията в градовете, както и конкретни примери. Уебинарът също така дава възможност да се разсъждава върху това как се прилага наличната информация и кои пропуски в знанията трябва да бъдат отстранени на ниво ЕС и на национално ниво.

Целевата аудитория са настоящи и потенциални нови потребители и доставчици на информация за Climate-ADAPT в България, т.е. правителствени ръководители, както и организации, които ги подкрепят при разработването, прилагането и оценката на стратегии, планове и действия за адаптация към изменението на климата на всички управленски нива в България.

Добре дошли са всички други участници, заинтересовани и ангажирани с адаптацията към изменението на климата в България (включително предприятия и неправителствени организации, практикуващи специалисти и други заинтересовани частни лица).