Категории
Климат

Втори период (2026 г. - 2030 г.) на Фаза 4 на Европейската система за търговия с квоти за емисии на парникови газове