Зам.-министър Ренета Колева: ПУРБ ще даде оптималните решения за устойчиво управление на водите

15 май 2024 | 13:15

„Трябва да намерим оптимални решения в плановете за управление на речните басейни (ПУРБ), за да постигнем целите за устойчиво управление на водите в България. Вярвам, че всички участници в консултациите по проектите на актуализираните планове заедно ще успеем да постигнем тази цел в рамките на поредицата от дискусии“. С тези думи зам.-министърът на околната среда и водите Ренета Колева откри днешната среща на тема „ГРАДСКА СРЕДА – Домакинства и ВиК сектор“ като част от националните срещи със заинтересованите страни по проектите на ПУРБ 2022-2027 г., които ще продължат до 30 септември.

Специалистите обсъждат мерките, свързани с ВиК сектора, залегнали в проектите на плановете за управление на речните басейни. На срещата присъстват представители на заинтересованите страни от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и храните, „Български ВиК холдинг“, Националното сдружение на общините в България, Комисията за енергийно и водно регулиране, Българската асоциация по водите, представители на научни институти, финансиращи институции и неправителствени организации. Участват и ръководителите на четирите басейнови дирекции, както и експерти, които представиха информация за всеки план и предвидените в него мерки.

Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ представи изискванията на директивите, свързани с ВиК сектора, съответствието с изискванията към момента и връзката с мерките в плановете. С това вниманието и усилията на участниците в срещата бяха насочени към изпълнение на заложените мерки в плановете и обсъждането на предложения за промяна или допълването им.

За да бъдат обхванати повече заинтересовани страни за активно участие в консултациите се предвиждат срещи на национално и басейново ниво, които можете да намерите тук Публикуваните проекти на ПУРБ ще видите тук Информация за начина на изпращане на становища и предложения е публикувана тук