Зеленият фонд за климата ще връчи награди за „зелени герои“ с цел отличаване на значими усилия в областта на борбата с климатичните промени в развиващите се държави

Зеленият фонд за климата (GCF) ще връчи награди за „зелени герои“, за да отличи и насърчи най-значимите и ползотворни усилия в борбата с изменението на климата в развиващите се държави.

Награди са предвидени за дейни физически лица и организации, които подпомагат климатичната трансформация. Наградите ще бъдат присъждани за образцови инициативи в областта на околната среда, обществото и бизнеса, посветени на борбата с изменението на  климата, в т.ч. за дейности, чрез които се ограничават или намаляват емисиите на парникови газове и за дейности, спомагащи адаптирането към последиците от изменението на климата.

Последващите дни номинациите ще бъдат отворени, а отличията ще бъдат връчени по време на церемония в рамките на COP25, в Сантяго (Чили), през декември 2019г. Наградите са признание за постижения, чрез които се проправя нов път в борбата с изменението на климата в последващите области.

Категории награди:

  • Climate Youth Champion се присъжда на младежи, които правят значими промени в отговор на климатичните предизвикателства. Номинираният трябва да е до 25-годишна възраст.
  • Climate Gender Champion се присъжда на физически лица с доказана дейност в приобщаването на жените в борбата с изменението на климата.
  • Climate Community Champion се присъжда на физически лица или организации с централна роля при изпълнението на общностни ангажименти за борба с изменението на климата.
  • Transformational Country Champion се присъжда на физически лица или организации в развиващи се държави, постигнали значителен напредък при прилагането на национална програма по GCF и ефективно използващи подкрепата на GCF/ отличаващи се със значим резултат в преговорите със заинтересованите страни.
  • Climate Entrepreneur се присъжда на физически лица или организации, пробиващи път на частния сектор във финансирането на климата.
  • Climate Lifetime Achievement Champion се присъжда на физически лица, които са признати дейци в насърчаването на действия срещу изменението на климата.

 

Критерии за допустимост

За отличията могат да кандидатстват организации и физически лица, ангажирани както в проекти и дейности на GCF, така и такива със значим принос в борбата с изменението на климата, който попада извън дейностите на GCF.

Повече информация може да откриете на следния линк: https://www.greenclimate.fund/news/gcf-launches-green-champions-awards-to-recognise-outstanding-climate-change-efforts-in-developing-countries?inheritRedirect=true&redirect=%252Fwhat-we-do%252Fnewsroom%252Fnews-stories