Категории
Климат

ДОКЛАДВАНЕ НА РАВНИЩЕТО НА ДЕЙНОСТ

Предстояща актуализация на Формуляра за докладване на равнището на дейност

Във връзка с последната актуализация на бенчмарк-стойностите за някои сектори се очаква след приемането на прилагащия Регламент, ЕК да актуализира и Формуляра за докладване на равнището на дейност.

Не се очакват съществени промени, единствено за някои сектори ще бъдат актуализирани бенчмарк-стойностите, които след попълване на необходимите данни от страна на оператора,  се визуализират автоматично в Sheet_K на формуляра.

Актуализираният Формуляр  ще бъде качен на сайта на МОСВ своевременно и за Ваше улеснение ще бъде изпратен и на посочените от Вас електронни адреси за кореспонденция.