Категории
Климат

Финансиране на прехода: Перспективата на Централна и Източна Европа

Дата: 4 Декември 2023
Час: 14.00 – 15.30
Място: Български павилион на COP28

Анотация
Това събитие има за цел да преодолее пропастта между най-малките и най-иновативните предприятия и финансовите институции, политиците и визионерите от Европа и света.
Целта на събитието е тристранна:

 • Проучване и обсъждане на ключовите нужди и предизвикателства пред малките и средни предприятия за увеличаване на мащаба и запазване на конкурентоспособността им;
 • Споделяне на ключови тенденции, финансови механизми и инструменти за финансиране на прехода на страните и компаниите в региона;
 • Обсъждане на подлагането и уязвимостта към изменението на климата, заедно с жизнеспособни политики, практики и тенденции.


Говорители:
Овластяване на малки и средни предприятия от централна и източна Европа в действията им по климата: предизвикателства и нужди

 • Транспорт: Товарни дронове
 • Кръгова икономика: Как биотехнологичните иновации отключват декарбонизацията на селското стопанство
 • Строителство: Устойчиви и подвижни жилища
 • Нулеви отпадъци: Биоразградими опаковки
 • Цифрови решения: Отчитане за климата

(Dronamics, Nasekomo, Nomad Cabins, Teda Pack, Plan A)


Роля на организаторите: финансови инструменти и средства за управление на прехода

 • - Налични средства в подкрепа на прехода
 • - Частни инвестиции: инструменти и средства

(Генерална дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"; председател на Българската банка за развитие; Фонд на фондовете; Postscriptum Ventures; Telelink Investments; Българска фондова борса; "Банкери без граници"; Фондация Webit; SAP)

Финансиране на прехода: тенденции в политиката и инструменти

 • Финансиране на прехода: тенденции в политиката и инструменти
 • Лондонско училище по икономика, Институт "Грантъм" по въпросите на изменението на климата: Брендън Къран, старши научен сътрудник по въпросите на устойчивото финансиране
 • Институт за устойчиво лидерство в Кеймбридж: Нина Сийга, директор на отдела за устойчиво финансиране
 • ЕБВР
 • EPG, Група за енергийна политика, Румъния и UNECE, Икономическа комисия за Европа на ООН, Андрей Коватариу

 

Модератор:
Г-жа Цветелина Кузманова, старши съветник по политиките, Устойчиво финансиране, E3G

Домакин на събитието:
Министерство на иновациите и растежа