МОСВ проведе дискусия за плана за управление на речните басейни за Черноморския район и морската стратегия

22 май 2024 | 12:05

„Качеството на водите на Черно море е от изключително значение както за околната среда и богатото биоразнообразие, така и за хората, икономическите дейности, за развитието на районите и туризма. Опазването и мерките за подобряване на състоянието на крайбрежните води и морската околна среда се реализират чрез два стратегически документа – Плана за управление на речните басейни (ПУРЧ) за Черноморски район и Морската стратегия“. Това каза зам.-министърът на околната среда и водите Ренета Колева вчера при откриването на четвъртата по ред дискусионна среща на тема „Черно море“, която е в рамките на консултациите със заинтересованите страни по проектите на ПУРБ.

Проектите на двата стратегически документа, разработени с координацията на Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна, бяха представени на срещата и са в процес на обществени обсъждания са до 30 септември 2024 г. Участието на представители на всички заинтересовани страни в процеса на обсъждане и консултация е от решаващо значение за оптимизиране на предвидените мерки, така че те да бъдат изпълними и да водят до предвидените цели, за да имаме възможности за икономическо развитие и устойчиви дейности при гарантиране на качеството на морската околна среда.

В срещата взеха участие представители от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта и Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Държавна агенция по метрологичен и технически надзор, „Български ВиК холдинг“, научни институти и др.

МОСВ организира поредица от срещи на национално ниво в рамките на консултациите по проектите на ПУРБ, свързани с основните икономически сектори: ВиК, Икономика и Енергетика, Селско стопанство и гори.

С цел привличане на заинтересованите страни в дискусията и по-активното им участие и по места се предвиждат срещи и на басейново ниво, които започнаха днес и ще продължат до 25 юни. Информация за предвидените срещи може да намерите тук

Проекти на ПУРБ са публикувани тук Информация за  начина на изпращане на становища и предложения е публикувана  тук 

Проекта на морска стратегия и начина за предоставяне на становище може да намерите тук