Категории
Профил на купувача

Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни строителни работи на хидротехническите съоръжения в защитени местности „Калимок-Бръшлен“ и „Персина“
/архив/

Номер: 123
актуална от: 20 юли 2015 | 15:30
актуална до: 20 юли 2016 | 17:00
Не са открити записи
Не са открити записи