Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: „Изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимост за целите на приемане на ПУРБ за периода 2016-2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки, с обособени позиции.
/архив/

Номер: 124
актуална от: 05 октомври 2015 | 14:03
актуална до: 17 август 2018 | 17:00

„Изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимост за целите на приемане на ПУРБ за периода 2016-2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки, с обособени позиции както следва:

Позиция № 1: Екологична оценка и оценка на съвместимост на проектите на ПУРБ за Дунавския, Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския райони за басейново управление

Позиция № 2: Екологична оценка и оценка на съвместимост на проекта на Морска стратегия”

Не са открити записи
Не са открити записи