Категории
Профил на купувача

„Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“

Номер: 270
актуална от: 29 юни 2018 | 10:00
актуална до: 30 септември 2028 | 18:00

Открита процедура с предмет: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“

приключило изпълнението на 10.07.2023г.