Категории
Профил на купувача

„Разработване на методики във връзка с чл. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и за реда и начина на извършване на контрол на изпълнението на условията в Решението за страничен продукт по чл. 4, ал. 2 от ЗУО“
/архив/

Номер: 322
актуална от: 17 септември 2018 | 10:00
актуална до: 17 септември 2021 | 23:59
Не са открити записи