Категории
Профил на купувача

"Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Министерство на околната среда и водите" с пет обособени позиции
/архив/

Номер: 329
актуална от: 01 ноември 2018 | 13:00
актуална до: 31 януари 2024 | 18:00

Открита процедура с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Министерство на околната среда и водите“ с обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Сключване на застраховка „Каско“ и „Злополука на местата“ на автомобилите на МОСВ“

Обособена позиция № 2: „Сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ за автомобилите на МОСВ“

Обособена позиция № 3: „Имуществено застраховане на сградите на МОСВ и подразделенията му в страната, които са публична държавна собственост”

Обособена позиция № 4: „Сключване на застраховка „Трудова злополука“ на 259 служители на Изпълнителна агенция по околна среда“

Обособена позиция №: 5 „Сключване на застраховка „Обща гражданска отговорност“ на лаборатории от системата на МОСВ“.

Не са открити записи