Категории
Профил на купувача

„Актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на повърхностните и подземните води, с включени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количественото състояние на подземните води; Обособена позиция 2: Актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на повърхностните води“
/архив/

Номер: 345
актуална от: 21 януари 2019 | 10:00
актуална до: 30 април 2022 | 18:00

Открита процедура с предмет: „Актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на повърхностните и подземните води, с включени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количественото състояние на подземните води; Обособена позиция 2: Актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на повърхностните води“

Не са открити записи
Не са открити записи