Категории
Профил на купувача

„Извършване на ремонтно-строителни дейности в административни сгради, стопанисвани и управлявани от Министерство на околната среда и водите“, с включени обособени позиции, както следва: Позиция №1: „Ремонтно-строителни дейности за обект намиращ се в град София, ул. Уилям Гладстон № 67“; Позиция №2: „Ремонтно-строителни дейности за обект намиращ се в град София бул. Княгиня Мария Луиза № 22”
/архив/

Номер: 354
актуална от: 05 март 2019 | 10:00
актуална до: 31 юли 2022 | 18:00

Публично състезание с предмет: „Извършване на ремонтно-строителни дейности в административни сгради, стопанисвани и управлявани от Министерство на околната среда и водите“, с включени обособени позиции, както следва: Позиция №1: „Ремонтно-строителни дейности за обект намиращ се в град София, ул. Уилям Гладстон № 67“; Позиция №2: „Ремонтно-строителни дейности за обект намиращ се в град София бул. Княгиня Мария Луиза № 22”

Не са открити записи