Категории
Климат

Рамковата конвенция на Организацията на Обединените Нации по изменение на климата (РКООНИК)

Официална интернет страница на Рамковата конвенция на Организацията на Обединените Нации по изменение на климата (РКООНИК):

https://unfccc.int/