МОСВ-Ръководство

Емил Димитров

Министър

02/ 940 61 94

Факс: 02/ 986 25 33

 

Заместник-министър

02/940 6259

Николай Кънчев

Заместник-министър

02/ 940 61 49

Атанаска Николова

Заместник-министър

02/ 940 61 81

Жанета Жикова

Парламентарен секретар

02/ 940 61 71

 

Лидия Колева

Директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

02/ 940 67 49

 Съветник на министъра

02/ 940 62 31

Михаела Доцова

И.д. Главен секретар

02/ 940 62 30