МОСВ-Ръководство

Нено Димов

Министър

02/ 940 61 94

Факс: 02/ 986 25 33

Красимир Живков

Заместник-министър

02/ 940 62 59

Николай Кънчев

Заместник-министър

02/ 940 61 49

Атанаска Николова

Заместник-министър

02/ 940 61 81

Ивайло Петков

Парламентарен секретар

02/ 940 62 31

Лидия Колева

Началник на отдел "Връзки с обществеността и протокол"

02/ 940 67 49

Жанета Жикова

Съветник на министъра

02/ 940 61 71

Адриана Василева

Главен секретар

02/ 940 62 30