МОСВ-Ръководство

Росица Карамфилова-Благова

Министър

02/ 940 61 94

Факс: 02/ 986 25 33

Ренета Колева

Заместник-министър

02/940 65 32

Петър Димитров

Заместник-министър

02/ 940 61 49

Мария Бояджийска

Заместник-министър

02/940 62 59

Поля Пенчева

Началник на кабинет

02/940 61 71

 

Парламентарен секретар

 

Виктория Ангелова

Директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

 

Девора Недялкова

Съветник на министъра

 

Атанас Костадинов

Съветник на министъра

 

Тонка Атанасова

Съветник на министъра

 

Климентина Денева

Главен секретар

02/ 940 62 30