МОСВ-Ръководство

Петър Димитров

Министър

02/ 940 6194

Факс: 02/ 986 25 33

 

Заместник-министър

02/940 6149

Виктор Атанасов

Заместник-министър

02/ 940 6259

Ренета Колева

Заместник-министър

02/940 6532

Мария Недина

Началник на кабинет

02/940 6171

Атанас Костадинов

Парламентарен секретар

02/940 6728

Нели Бенова

Директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

 02/940 6145

 

Съветник на министъра

02/940

Павел Антонов

Съветник на министъра по въпросите на гражданското общество

02/940 6169

0884 244 744

pavel.antonov@moew.government.bg

Елица Виденова-Колева

Съветник на министъра

 

Климентина Денева

Главен секретар

02/ 940 6230