Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ, ФАМИЛИЯ ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ
Изпълнителен директор Владислав Георгиев 02/940 62 51