Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ, ФАМИЛИЯ ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ
Изпълнителен директор Магдалена Георгиева 02/940 6251