Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ, ФАМИЛИЯ ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ
Изпълнителен директор Ренета Колева 02/940 62 51 r.georgieva@pudoos.bg