Категории
Профил на купувача

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети”
/архив/

Номер: 188
актуална от: 29 септември 2016 | 10:36
актуална до: 12 септември 2020 | 17:00
Не са открити записи
Не са открити записи