Категории
Профил на купувача

Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Централната администрация на МОСВ чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа при запазване на съществуващия номерационен план
/архив/

Номер: 236
актуална от: 01 септември 2017 | 12:25
актуална до: 30 септември 2020 | 15:22

Обява за събиране на оферти с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Централната администрация на Министерството на околната среда и водите чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа при запазване на съществуващия номерационен план“

Не са открити записи
Не са открити записи