Категории
Профил на купувача

„Създаване и реализиране на интегрирана комуникационна платформа и дигитална кампания, чрез които да се осигури идентичност и ефективност на дейности за повишаване на информираността, капацитета и мотивацията на заинтересованите страни за постигане на целите на НАТУРА 2000“

Номер: 288
актуална от: 21 май 2018 | 14:05
актуална до: 02 януари 2029 | 18:00
Не са открити записи
Не са открити записи