Категории
Профил на купувача

Осигуряване на публичност по проект № BG16M1OP002-4.002 "Пилотен проект по създаване на Национална система за Управление на водите в реално време (НСУВРВ) – река Искър“ като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)” с включени три обособени позиции

Номер: 392
актуална от: 01 юли 2019 | 11:00
актуална до: 31 декември 2025 | 18:00

Открита процедура с предмет: Осигуряване на публичност по проект №           BG16M1OP002-4.002 "Пилотен проект по създаване на Национална система за Управление на водите в реално време (НСУВРВ) – река Искър“ като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)” с включени три обособени позиции:

Позиция №1: „Организиране и провеждане на информационни събития и осигуряване на информация и публичност“

Позиция №2 „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали”

Позиция №3 „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали – плакати, брошури, блок пад и чаши“

Не са открити записи