Категории
Профил на купувача

„Изготвяне на Шести национален доклад 2014-2018 към Конвенцията за биологично разнообразие, разработване и издаване на Стратегия за биологичното разнообразие в Република България и Национален план за опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие и генетичните ресурси 2020 – 2024 г.“
/архив/

Номер: 397
актуална от: 16 юли 2019 | 11:50
актуална до: 16 юли 2022 | 11:50

Открита процедура с предмет: Изготвяне на Шести национален доклад 2014-2018 към Конвенцията за биологично разнообразие, разработване и издаване на Стратегия за биологичното разнообразие в Република България и Национален план за опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие и генетичните ресурси 2020 – 2024 г.“

Не са открити записи