Категории
Профил на купувача

„Изготвяне на планове и стратегически документи в областта на управлението на отпадъците с включени две обособени позиции, както следва: Позиция № 1 „Разработване на Национален план за управление на отпадъците в Република България за периода 2021–2028 г.“ и Позиция № 2 „Разработване на стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България, за периода 2021–2027 г.“

Номер: 413
актуална от: 19 декември 2019 | 10:00
актуална до: 18 ноември 2027 | 18:00

Открита процедура с предмет: „Изготвяне на планове и стратегически документи в областта на управлението на отпадъците с включени две обособени позиции, както следва: Позиция № 1 „Разработване на Национален план за управление на отпадъците в Република България за периода 2021–2028 г.“ и Позиция № 2 „Разработване на стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България, за периода 2021–2027 г.“

Не са открити записи