Категории
Профил на купувача

„Сервизна поддръжка на Информационна система обезпечаваща функционирането на Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на МОСВ и Публичен регистър с данни за извършване на процедури по ЕО на МОСВ на планове и програми“
/архив/

Номер: 382
актуална от: 06 юни 2019 | 17:00
актуална до: 06 юли 2022 | 17:00

Обява за събиране на оферти с предмет: „Сервизна поддръжка на Информационна система обезпечаваща функционирането на Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на МОСВ и Публичен регистър с данни за извършване на процедури по ЕО на МОСВ на планове и програми“

Не са открити записи
Не са открити записи