Категории
Води

Черноморска синергия и стратегия на ЕС

Черноморска синергия и Стратегия на ЕС за региона на Черно море

Официален сайт на ЕП и Съобщението на ЕП за Стратегия на ЕС за региона на Черно море;

Официален сайт на ЕК /Съобщението на ЕП и Съвета за Черноморската синергия/, доклади на ЕК и други информационни материали

Секторно партньорство в околната среда