Категории
Води

Списъци по § 133 на ПЗР на ЗИД на ЗВ и решения

2018 г.

Списък на находищата по Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините през 2018 г.

Решения на министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на общините, находищата ИДС през 2018 г.

2017 г.

Списък на находищата по Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините през 2017 г.

2016 г.

Списък на находищата по Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините през 2016 г.

Решения на министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на общините, находищата ИДС през 2016 г.

Решения за прекратяване правото на общините за управление на находище ИДС

2015 г.

Списък на находищата по Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините през 2015 г.

2014 г.

Списък на находищата по Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините през 2014 г.

2013 г.

Списък на находищата по Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините през 2013

Решения на министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на общините, находищата ИДС през 2013г.

2012 г.

Списък на находищата по Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините през 2012г.

Решения на министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на общините, находищата ИДС през 2012г.

2011г.

Списък  на находищата по Приложение №2 от Закон за водите, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините през 2011г.

Решения на министъра на околната среда и водите  за предоставяне безвъзмездно за управление и    ползване на общините, находищата ИДС през 2011г.