Категории
Води

Национална програма за необходимите мерки в условията на тенденция към засушаване

<a href="http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=16409">Национална програма за необходимите мерки в условията на тенденция към засушаване</a>